Aby obejrzeć w pełni tę stronę pobierz Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

WSZECHNICA TEATRALNA

Program dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Sukces zakończonych w sezonie 2011/2012 wykładów w ramach Wszechnicy Teatralnej stał się asumptem do kontynuowania spotkań w nowym sezonie 2012/2013. Nasza oferta jest skierowana do uczniów III i IV etapu edukacyjnego. Wykłady będą prowadzili nauczyciele akademiccy, ale też osoby związane ze środowiskiem artystycznym. Chcemy, aby prelekcje wpisywały się i poszerzały treści zawarte w podstawie programowej. Lektury w niej opisane będziemy odczytywać na nowo w szeroko pojętym kontekście kulturoznawczym. Dlatego prowadzący zajęcia, przybliżając ducha epoki, omawiając motywy i konkretne lektury czy tworząc portret twórców dzieł, będą korzystali nie tylko z wiedzy literaturoznawczej, ale też historycznej, teatrologicznej czy filmoznawczej. Spotkania będą prowadzone w sposób przystępny dla wieku odbiorcy (część wykładów dla gimnazjów i liceów będzie łączona, część osobno). Spotkania będą połączone z projekcją fragmentów archiwalnych spektakli, filmów czy realizacji audiowizualnych dokonanych przez twórców kultury popularnej. Kultura popularna i mass media są dla ucznia doświadczeniem codziennym, często przyjmowanym bezrefleksyjnie, które warto poddać krytyce. W minionym sezonie uczniowie chętnie brali udział w konkursach literackich i plastycznych odbywających się w ramach wykładów, za które otrzymywali zaproszenia na spektakle i nagrody książkowe, a najlepsze prace były publikowane w miesięczniku teatralnym.

Mając na względzie dobro ucznia, działania edukacyjne w ramach Wszechnicy wpisują się w zadania szkoły, cele edukacyjne i osiągnięcia ucznia opisane w podstawie programowej dotyczącej lekcji języka polskiego, historii oraz wiedzy o kulturze. Dlatego honorowymi i merytorycznymi patronami spotkań zostały Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Chcemy ułatwić pracę nauczycielom, którzy nierzadko obciążeni dodatkowymi obowiązkami mają trudności z realizacją zapisanego w podstawie programowej obowiązku "wszechstronnego rozwoju ucznia [i] otwartości na świat" oraz "przygotowania do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz bezpośredniego obcowania z dziełami sztuki", a ponadto "nabycie, niezbędnej świadomemu uczestnikowi życia kulturalnego, wiedzy z zakresu różnych dziedzin: architektury, plastyki, muzyki, teatru, filmu". Aktywizując nauczycieli i wdrażając program bezpośrednio do szkół jako cykl zajęć obejmujący czas zajęć lekcyjnych, chcielibyśmy zmodyfikować paradygmat nauczania i stworzyć łatwiejszy i ciekawszy dostęp do kultury wysokiej.

Nauczyciele i pedagodzy, którzy regularnie będą partycypowali w spotkaniach, otrzymają poświadczone przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Teatr Polski we Wrocławiu dyplomy mogące pomóc w rozwoju ich ścieżki zawodowej.

Archiwum 2015/2016

23.09.2015 - Łapy, szpony i narracje, czyli wszystko, co zawsze chcieliście wiedzieć o animal studies, ale baliście się zapytać

Archiwum 2014/2015

15.06.2015 - Czego słuchałby Mickiewicz?

21.05.2015 - Dramat - work in progress

14.04.2015 - "Pan Tadeusz" - filmowa tajemnica eposu poetyckiego. Przekład intersemiotyczny

2.03.2015 - W teatrze śmierci..., czyli o tym, jak "umierano" w literaturze dawnej

12.02.2015 - Kazimierz Przerwa-Tetmajer i jego największe życiowe pasje

14.01.2015 - Hippisi, Hłasko i T8D, czyli trudności niezależności

3.12.2014 - Awangardowa rewolta w utworach Gombrowicza

12.11.2014 - Pięć aktów Hamleta

9.10.2014 - zawsze fragment Tadeusza Różewicza

15.09.2014 - Getto odwrócone. Emigranci i uchodźcy we współczesnym reportażu

Archiwum 2013/2014

19.05.2014 - Szekspirowscy kochankowie

28.04.2014 - Jak daleko od Żeromskiego?

18.03.2014 - Projekt: Człowiek

25.02.2014 - Nietypowy obrzęd Dziadów. Kobieta i kobiecość

22.01.2014 - Ojczyzna/Synczyzna

17.12.2013 - Misteria ludowe

5.11.2013 - Dziady. Święto zmarłych

7.10.2013 - Kamienie na szaniec - co to znaczy być patriotą?

17.09.2013 - Dyskoteka, sport, widowiska masowe - walka Witkacego o sztukę wysoką

Archiwum 2012/2013

19.06.2013 - Z Pamiętnika - Teatralność prozy Mirona Białoszewskiego

28.05.2013 - Powstanie Teatru Narodowego

29.04.2013 - Juliusz Słowacki czyta Shakespeare'a i Calderóna

20.03.2013 - Bruno Schulz w regionach wielkiej herezji

18.02.2013 - Teatr Polski Jerzego Grzegorzewskiego

14.01.2013 - Echa starożytności w twórczości Jana Kochanowskiego

3.12.2012 - Misterium, pastorałka, szopka

27.11.2012 - Duchy Mickiewicza. Romantycy wobec teatru

20.11.2012 - "Stara baśń" Józefa Ignacego Kraszewskiego (Mała Wszechnica Teatralna)

22.10.2012 - Niemiec odwieczny wróg Polski - jeden z fundamentów mitologii narodowej

17.09.2012 - W agonie i w eposach starożynej Grecji

Archiwum 2011/2012

11.06.2012 - "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego

14.05.2012 - Kobiety zwyciężone i zwyciężczynie w literaturze i teatrze

16.04.2012 - Literatura i teatr w orbicie psychoanalizy

19.03.2012 - "Cóż to czytasz, mości książę?" - Shakespeare współczesny

20.02.2012 - Lekcja powtórkowa: "Dziady" Adama Mickiewicza

6.02.2012 - "Dziady" Adama Mickiewicza

MKiDN Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu